Upadłość konsumencka – kilka informacji

upadłość konsumencka Wrocław

Sierpień 30, 2021 • Usługi • Views: 141

Wokół tematu upadłości konsumenckiej narosło w ostatnich latach wiele mitów czy niedomówień. Co więcej, kojarzone jest zazwyczaj jednoznacznie negatywnie. Ale czy słusznie? W najprostszej formie,  upadłość konsumencka jest po prostu oddłużeniem osoby, która z jakiegoś powodu nie jest w stanie  samodzielnie spłacić wierzycieli zachowując jednocześnie jak najbardziej optymalnego zaspokojenia samego wierzyciela. Według danych za ostatnie kilka lat z roku na rok rośnie liczba tego typu spraw. Jeszcze 7 lat temu było ich kilkanaście w skali roku, podczas gdy już w 2018 roku, ponad 1000.

Upadłość konsumencka – kto może ogłosić?

Najważniejszym kryterium decydującym o tym, kto może starać się o takie rozwiązanie jest posiadanie statusu konsumenta. W praktyce oznacza to nie prowadzenie żadnej działalności gospodarczej oraz nie bycie członkiem jakiejkolwiek spółki. Ponadto, osoba ta musi być niewypłacalna w świetle prawa.

Oznacza to, iż miesięczne wynagrodzenie dłużnika nie pozwala mu pokryć wszelkich potrzeb związanych z własnym utrzymaniem, przy jednoczesnej spłacie zaległych zobowiązań. Co ważne okres niewypłacalności dłużnika musi trwać nieprzerwanie przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Upadłość konsumencka Wrocław – Samodzielnie czy jednak z prawnikiem?

Jedną z podstawowych decyzji, które warto podjąć już na etapie planowania jest ustalenie czy podczas postępowania sądowego sami będziemy zajmować się formalnościami prawnymi czy zlecimy to osobie trzeciej. W związku z tym, iż cały przez cały proces przechodzić będziemy w i tak nie łatwym okresie swojego życia o wiele lepszym pomysłem wydaje się, możliwość numer dwa.

Pisanie wniosków o określonej treści prawnej po prostu lepiej zostawić profesjonalistą. Tym bardziej, iż są na Polskim rynku kancelarie adwokackie specjalizujące się w tego typu sprawach.

Co dalej?

Sprawy o upadłość konsumencką oraz ich następstwa są niestety zazwyczaj dość czasochłonne, ze względu na swoje skomplikowanie jednak dają realną okazję do ponownego stanięcia na nogi. Co więcej, jeśli wszelkie zobowiązania spłacane będą regularnie, problem zaległych długów często zostaje rozwiązany już w ciągu pierwszych 3 lat od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Więcej o upadłości konsumenckiej przeczytasz tu: https://kancelariagmerek.pl/upadlosc-konsumencka-wroclaw/

Comments are closed.